Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Μια χρήσιμη ενημέρωση για όλους μας

Προς  εξυπηρση των συναδέλφων του λεκανοπεδίου Αττικής, από 1/10/16 θα συνταγογραφεί γιατρός φάρμακα όλων των ειδικοτήτων, καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Συντ/χων Σιδ/κών, επί της οδού Πειραιώς & Βούλγαρη 1 - Αθήνα, κάθε πρώτη και τρίτη Πέμπτη του μήνα από ώρες 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 – 3833501 / 210 – 3832879.

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Έτοιμο και το τεύχος 411 της εφημερίδας μας



Η νέα εφημερίδα της Π.Ο.Σ.Σ. «Ο ΤΥΠΟΣ των Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών» είναι ήδη έτοιμη και πήρε το δρόμο της για το πιεστήριο… Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι και στα σπίτια όλων των συναδέλφων…
Με πολύ ενδιαφέροντα θέματα και πληροφορίες μπορείτε να τη διαβάσετε πρώτοι πατώντας ΕΔΩ. Δοκιμάστε το και θα ανοιχτεί μπροστά σας, όπως ακριβώς κυκλοφορεί τυπωμένη…

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Έτοιμο και το 410 τεύχος του ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε και στάλθηκε στο τυπογραφείο για εκτύπωση το 410 τεύχος της εφημερίδας της Π.Ο.Σ.Σ. «Ο ΤΥΠΟΣ των Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών».
Διαβάστε την πρώτοι ΕΔΩ.
Θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα θέματα από τη δράση της Ομοσπονδίας μας και των Σωματείων της δύναμης μας. Συνεπείς στο διμηνιαίο ραντεβού μας…

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Oι 17 βασικές αλλαγές του νέου ασφαλιστικού

Η εθνική σύνταξη, τα ποσοστά αναπλήρωσης, το ύψος των εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους, αλλά και παρεμβάσεις στις συντάξεις που θα λαμβάνουν στο εξής, ορισμένες ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως είναι οι ανάπηροι, περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου για το Ασφαλιστικό που ετοίμασε το υπουργείο Εργασίας.
Στις ιδιαιτερότητες του νομοσχεδίου είναι και το ότι όλες οι παρεμβάσεις, θα ισχύουν ταυτόχρονα για τον ιδιωτικό και για τον δημόσιο τομέα. Πιο συγκεκριμένα οι βασικές παρεμβάσεις που αναμένεται να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο, είναι οι εξής:
- Εθνική Σύνταξη: Διαμορφώνεται στα 384 ευρώ, για όσους θα έχουν στο εξής από 20 έτη ασφάλισης και άνω. Για περιπτώσεις συνταξιοδότησης με λιγότερα έτη, η εθνική σύνταξη θα είναι μικρότερη κατά 2% για κάθε έτος πριν από το 20ο, με το 15ο να θεσπίζεται ως κατώτατο. Απαιτείται νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη, μεταξύ του 15ου και το έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το προβλεπόμενο όριο καταβολής της σύνταξης. Το ποσό της Εθνικής Σύνταξης μειώνεται κατά 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο καταβολής της σύνταξης. Σε περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων, χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Η εθνική σύνταξη ειδικά για ανάπηρους, χορηγείται στο σύνολό της, μόνο για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω. Για όσους το ποσοστό αναπηρίας κυμαίνεται από 67% έως 80%, χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και το 50% για περιπτώσεις που κυμαίνεται από 50% έως 67% το ποσοστό αναπηρίας.
- Εισφορές: Από την 1.1.2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) θα καταβάλλονται μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, ίσες με το 20% του εισοδήματος του ασφαλισμένου. Θα ισχύουν ίδιες εισφορές για μισθωτούς, για ελεύθερους επαγγελματίες και για επιστήμονες. Το ανώτατο ποσό υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών είναι τα 5.860 ευρώ, δηλαδή το 10πλάσιο από τον προβλεπόμενο σήμερα κατώτατο μισθό άγαμου άνω των 25 ετών. Δίνεται χρονικό διάστημα από το 2017 έως το 2020, για να ρυθμιστούν σε αυτό το όριο, περιπτώσεις όπου καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, με βάση υψηλότερα ή χαμηλότερα ποσά.
- Ποσοστά αναπλήρωσης: Οι νέοι συντελεστές οδηγούν σε χαμηλότερες συντάξεις, για τους νέους συνταξιούχους, με περισσότερα από 25 έτη ασφάλισης. Η «προσωπική διαφορά» θα ισχύει και για μετά το 2018. Μέχρι 31.12.2017, οι συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014. Ειδικά για όσους υπαλλήλους του Δημοσίου, αποχωρούν από την υπηρεσία τους, το 2016, τονίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20% του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Για όσους αποχωρήσουν εντός του 2017 και το 2018, η ανωτέρω προσωπική διαφορά ανέρχεται στο 1/3 της διαφοράς και στο ¼ αυτής, αντίστοιχα.
- Ανταποδοτική σύνταξη: Ως συντάξιμες αποδοχές, θεωρούνται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου για όλο τον ασφαλιστικό βίο του. Ειδικά όμως για όσους υπαλλήλους του Δημοσίου και στρατιωτικούς, θα συνταξιοδοτηθούν εντός του 2016, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη ο μέσος μηνιαίος μισθός, που προκύπτει από το 2002 και μετά. Ετησίως, η περίοδος αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος. Ειδικά για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες ως συντάξιμες αποδοχές, λαμβάνονται υπόψη:
Α) Για το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει των οποίων γινόταν ο υπολογισμός των εισφορών για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το τότε ισχύον δίκαιο.
Β) Για το χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το εισόδημα του ασφαλισμένου που υπόκειται σε εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα του παρόντος νόμου, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.
- Δημιουργείται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (ΕΣΥΚΑ) ως συμβουλευτικό όργανο στο υπουργείο Εργασίας στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Επικουρικά θα στηρίζεται από την ύπαρξη Εκτελεστικής Επιτροπής.
- Δημιουργείται ο ΕΦΚΑ, στον οποίο εντάσσονται, από την έναρξη ισχύος του άρθρου 4 που θα συμπεριληφθεί στο νόμο, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των ιερέων και των υπαλλήλων των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Υπολογίζεται ότι εντάσσονται έτσι στον ΕΦΚΑ, από 1.1.2017 περίπου 900.000 ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου.
 Εξαιρούνται μόνο οι εξής κατηγορίες:
* Οι παθόντες από τρομοκρατική ενέργεια ή βίαιο συμβάν.
* Όσοι δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης ΟΓΑ, ή ανασφάλιστου αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης.
* Οι λογοτέχνες – καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο.
* Οι βουλευτές και τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας.
 * Όσοι λαμβάνουν προσωπικές συντάξεις * Όσοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας η οποία προήλθε εξαιτίας της Υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
- Δεν καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη και στην περίπτωση ταυτόχρονης λήψης και άλλης σύνταξης από οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που, για να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης.
- Η σύνταξη θανάτου χορηγείται με όριο ηλικίας το 55ο έτος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει συμπληρώσει το 52ο έτος ηλικίας, δικαιούται σύνταξη για 3 έτη, μετά την πάροδο των οποίων αναστέλλεται μέχρι το 67ο έτος ηλικίας τους. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος ηλικίας, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών ετών.
- Σε περίπτωση που το ποσό της σύνταξης, μετά τον επανυπολογισμό, είναι μεγαλύτερο από το σημερινό, η διαφορά καταβάλλεται σταδιακά, σε βάθος πενταετίας. Από την 1.1.2017 και μετά το ποσό της σύνταξης θα μπορεί να αυξάνεται στη βάση ενός συντελεστή που διαμορφώνεται από τη μεταβολή του ΑΕΠ (κατά 50%) και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (κατά 50%) του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
- Καταργούνται όλες οι διατάξεις του Δημοσίου με τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων. - Από την 1.1.2017 και ανά τριετία η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, με στόχο τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος.
-Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στους υφιστάμενους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε, εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στην Ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αναγνωρίσεις ετών εργασίας που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς, συνεχίζονται στον ΕΦΚΑ, μέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς.
- Τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης εξισώνονται με τους συζύγους ως προς την αναγνώριση δικαιωμάτων, παροχών ή περιορισμών. Επίσης, απολαμβάνουν δικαιώματα της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα στον άμεσα ασφαλισμένο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή κλάδου ή τομέα να ασφαλίσει για υγειονομική περίθαλψη τα μέλη της οικογένειάς του.
- Ασφαλισμένοι υποχρεωτικά σε δύο ή περισσότερους εντασσόμενους φορείς ή Τομείς ασφάλισης έως την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου νόμου, καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, προβλέπεται ο υπολογισμός του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης και της επιπλέον παροχής.
- Για την απονομή του εφάπαξ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί σε όλους τους εντασσόμενους Φορείς / Τομείς / Κλάδους / Λογαριασμούς. Για εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής, αυτή υπολογίζεται βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου.
- Σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα, που υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο διάστημα ο συνταξιούχος συνεχίζει να απασχολείται.
- Για τις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, σε περίπτωση που λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις, εάν υπερβαίνουν τα 720 ευρώ το μήνα ή τα 8.640 ευρώ τον χρόνο, τότε έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την αναστολή μίας εκ των δύο συντάξεων. Η καταβαλλόμενη σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720 ευρώ.
- Μέχρι 31.12.2018, το ανώτατο όριο καταβολής ατομικής μηνιαίας σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του πλήρους ποσού της εθνικής σύνταξης, δηλαδή 2.304 ευρώ. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει άθροισμα συντάξεων, αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.072 ευρώ.
  • Πηγή: dikaiologitika.gr
  • Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το ασφαλιστικό όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Άρον-άρον ψηφίζουν το ασφαλιστικό-λαιμητόμο

«Από το Πάσχα θα αρχίσει η ανάκαμψη», προέβλεπε πριν από λίγο καιρό ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο εταίρος του στην εξουσία δήλωνε ότι «το Πάσχα ή λίγες ημέρες μετά η Ελλάδα θα βγει από το μνημόνιο όπως η Κύπρος».
Ο υπουργός Οικονομικών πάλι, Ευκλείδης Τσακαλώτος πιο ρεαλιστής έλεγε ότι αν η αξιολόγηση φθάσει μέχρι το Μάιο τότε καήκαμε. Φυσικά η ανάκαμψη δεν ήλθε και τώρα η κυβέρνηση τρέχει κυριολεκτικά να κλείσει την αξιολόγηση μέχρι το τέλος Ιουνίου υπογράφοντας το τέταρτο μνημόνιο, είτε θα είναι με συγκεκριμενοποίηση των μέτρων των 3,5 δις που ζητά το ΔΝΤ, είτε θα είναι με μηχανισμό αυτόματης περικοπής δαπανών.
Ο πρωθυπουργός έφερε άρον-άρον στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να ψηφιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο το ασφαλιστικό, παρά τις αντιδράσεις του συνόλου της αντιπολίτευσης και των εργατικών συνδικάτων που κήρυξαν 48ωρη απεργία.

«Αρωγοί» του οι συνδικαλιστές δημοσιογράφοι που έσπευσαν να προσφέρουν χείρα βοηθείας στο Μέγαρο Μαξίμου επιβάλλοντας διήμερο σιωπητήριο στα Μέσα Ενημέρωσης!
Τις επόμενες 48 ώρες, δηλαδή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών αποφάσισαν να μην κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα και να μην μεταδοθούν δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, απαλλάσσοντας την κυβέρνηση από την ενοχλητική κριτική και την γενικευμένη αποδοκιμασία που συναντούν τα νομοθετήματά της και παραλλήλως αποστερώντας τους πολίτες από το συνταγματικό δικαίωμα της ενημέρωσης.
Η απόφαση των συνδικαλιστών της ΠΟΕΣΥ και της ΕΣΗΕΑ είναι πρωτοφανής δεδομένης της αποδοκιμασίας που συνάντησαν οι πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις των δημοσιογράφων για το ασφαλιστικό που ανάγκασαν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών σε αναστολή της απεργίας.
Αυτό που προκαλεί αλγεινή εντύπωση είναι το γεγονός ότι οι συνδικαλιστές σπεύδουν να βάλουν... πλάτη στο Μέγαρο Μαξίμου φιμώνοντας τα Μέσα Ενημέρωσης, την ώρα που η κυβέρνηση δέχεται κριτική λόγω της απόφασής της να φέρει εσπευσμένα και με κοινοβουλευτικά τερτίπια στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό... Κι ενώ η κυβέρνηση έχει προφανή σκοπό να προλάβει την κριτική και να νομοθετήσει με τις διαδικασίες fast track που μας έχει συνηθίσει, αυτό που είναι ανήκουστο είναι πως τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσιογράφων σπεύδουν να κλείσουν τα μικρόφωνα και τις φωτογραφικές κάμερες ενώ υποχρεώνουν τους συντάκτες να κατεβάσουν τα μολύβια, προσφέροντας πολύτιμη αρωγή στα κυβερνητικά σχέδια.

Ασφαλιστικό-λαιμητόμος
Η κίνηση να έρθει άρον-άρον το ασφαλιστικό στη Βουλή έχει διπλή στόχευση: αφενός δείχνει προθυμία προς τους εταίρους ενόψει της συνεδρίασης του Eurogroup την Δευτέρα. Αφετέρου αποτελεί εκβιαστική κίνηση του πρωθυπουργού προς τους βουλευτές του. Δύσκολα όσοι έχουν επιφυλάξεις, θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο τορπιλίζοντας την παρουσία της Ελλάδας στο Eurogroup της Δευτέρας. Αντίθετα εάν το Eurogroup δεν πάει όπως ελπίζει η ελληνική πλευρά και υιοθετήσει την θέση του ΔΝΤ θα ήταν πιο εύκολο  σε κάποιους βουλευτές να πουν ότι “δεν πάει άλλο”.
Στο πλαίσιο αυτό σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας συγκαλεί την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, αφενός για να κάνει μασάζ στους δυσαρεστημένους βουλευτές -ένιοι εκ των οποίων εισέπραξαν τις διαμαρτυρίες των ψηφοφόρων τους τις ημέρες του Πάσχα- και αφετέρου να τους συσπειρώσει με μία ακόμη σκληρή πολιτική επίθεση προς την αντιπολίτευση.
Ανεβάζοντας τους τόνους θα προετοιμάσει το πολωτικό κλίμα στην συζήτηση των νομοσχεδίων στην Βουλή, πάντα με σκοπό την συσπείρωση της κοινοβουλευτικής του ομάδας.
Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα παρουσιάσει μία ειδυλλιακή εικόνα και θα υποστηρίξει ότι με το νομοσχέδιο τηρήθηκαν οι κόκκινες γραμμές, ότι διασφαλίζονται οι συντάξεις μέχρι 1300 ευρώ και ως εκ τούτου προστατεύονται τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, ενώ εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού.
Ο πρωθυπουργός θα επιτεθεί στην αξιωματική αντιπολίτευση την οποία για μία ακόμη φορά θα επιχειρήσει να την ταυτίσει με το ΔΝΤ. Όπως έχει προετοιμάσει το έδαφος στον αντίποδα της δικής της τήρησης των κόκκινων γραμμών θα κατηγορήσει ότι έκαναν και κάνουν ότι μπορούν για να υπονομεύσουν την διαπραγμάτευτική προσπάθεια ώστε να πέσει η λαοπρόβλητη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης είναι ότι με χθεσινό non paper έφθασαν να ενοχοποιούν ακόμη και την λαική δυναμική καθώς χρέωσε στην αντιπολίτευση ότι «Επιχείρησαν να υποκινήσουν συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες και να δημιουργήσουν κλίμα αποσταθεροποίησης». Τακτικές αυταρχισμού από τις χειρότερες σελίδες του πάλαι ποτέ δικομματισμού.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως στην διάσκεψη των προέδρων της Βουλής επισήμαναν ότι το ασφαλιστικό δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για το Eurogroup της προσεχούς Δευτέρας 9 Μαίου, ενώ κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι θέλει να αποφύγει τις κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματιστεί από τα συνδικάτα για την ερχόμενη εβδομάδα και τα φώτα της δημοσιότητας.
Κατά την ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συντακτών ο Πρόεδρος της Βουλής Ν. Βούτσης, διευκρίνισε ότι «το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί την πρόταση της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό-φορολογικό στις παρούσες συνθήκες και δεν αποτελεί προαπαιτούμενο αλλά είναι μέρος της συμφωνίας. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση θεωρεί ότι ενισχύεται η θέση μας στο Eurogroup της Δευτέρας», δεν είναι εξαναγκασμός αλλά πρωτοβουλία της κυβέρνησης».
Ο κ. Βούτσης αναφέρθηκε και στο πακέτο των 3,6 δις που ζητά το ΔΝΤ λέγοντας ότι «μέτρα εκ προοιμίου δεν πρόκειται να έρθουν στην Βουλή προς ψήφιση», ενώ για τον μηχανισμό που προτείνει η κυβέρνηση «Δεν θα είναι σίγουρα “κόφτης” κι ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι “κόφτης”».
Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί στην ατζέντα του Eurogoup αναφέρεται ότι ότι μεταρρυθμίσεις και χρέος "πρέπει να συνυπάρχουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση"  και να αποδεσμευθούν  νέες δόσεις. Πρόκειται προφανώς μία κίνηση των Ευρωπαίων προς την πλευρά του ΔΝΤ που βάζει σαν όρο το χρέος προκειμένου να παραμείνει στο ελληνικό πρόγραμμα.
Το ΔΝΤ όμως επιμένει και στην συγκεκριμενοποίηση των μέτρων των 3,5 δις ευρώ.  Η ελληνική κυβέρνηση σε μία ακόμη τακτική επικοινωνιακού χειρισμού προς το εσωτερικό της επιμένει να μιλά για μηχανισμό αυτόματων περικοπών στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Επί της ουσίας όμως η συζήτηση ήδη έχει φθάσει στο ποιοί είναι οι τομείς από τους οποίους θα γίνουν οι περικοπές στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί ο αυτόματος μηχανισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες το ΔΝΤ ζητά, να μπουν στους υπό περικοπή τομείς και οι δαπάνες μισθοδοσίας στο δημόσιο που θα ισοδυναμεί με αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση των απολύσεων. Αν ο κ. Τόμσεν που θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Δευτέρας επιμείνει τότε η έκβασή του είναι αμφίβολη. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο πακέτο που θα περιλαμβάνει έστω και προληπτικά απολύσεις, δεν θα περάσει από την Βουλή με κίνδυνο αποσταθεροποίησης σε μία δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν βρεθεί συμβιβαστική φόρμουλα, υπάρχει ακόμη δρόμος. Μετά την συνεδρίαση της Δευτέρας, οι θεσμοί θα επανέλθουν στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η συζήτηση στην καλύτερη περίπτωση και να επικυρωθεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης στο Eurogroup της 24ης Μαίου. Κι όπως έλεγε και ο αρμόδιος υπουργός “καήκαμε”, εξαιτίας των συνεπειών της καθυστέρησης και της αβεβαιότητας στην πορεία της οικονομίας.

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Την Κυριακή 8 Μαΐου με 24ωρη απεργία ο εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς



Η ΓΣΕΕ με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής και στηρίζοντας τον αγώνα της Ομοσπονδίας Iδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε), προκηρύσσει 24ωρη Γενική Απεργία για την Κυριακή 8 Μάιου, κατά την οποία έχει επιβληθεί το άνοιγμα των καταστημάτων, εντάσσοντας στη συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποίηση τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς.
Η συγκεκριμένη Κυριακή, μαζί με άλλες επτά, έχουν οριστεί με μνημονιακούς νόμους ως εργάσιμες για το χώρο του εμπορίου, μέτρο που μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, αφού αφενός μεν οδηγεί στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και αφετέρου λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος των πολυεθνικών, οδηγώντας σε λουκέτο τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου.
Η ΓΣΕΕ παράλληλα, από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την αγανάκτησή της για τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και τη μετάθεση της Εργατικής Πρωτομαγιάς, επαναλαμβάνοντας ότι για τα συνδικάτα και τον κόσμο της μισθωτής εργασίας η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία αλλά ημέρα μνήμης, τιμής και αγώνα.
Για αυτό η ΓΣΕΕ καλεί τους εργαζόμενους σε συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας, σε χώρο και χρόνο που θα προσδιορίσουν τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα. Η απεργία στις 8 Μαΐου, είναι ανεξάρτητη από την 48ωρη Γενική Απεργία που έχει αποφασίσει η Συνομοσπονδία και η οποία θα πραγματοποιηθεί όταν κατατεθεί στη Βουλή το τελικό νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και υπάρξει χρονοδιάγραμμα διαδικασίας και ψήφισης.
  • Διαβάστε ΕΔΩ την προκήρυξη της εργατικής πρωτομαγιάς της ΓΣΕΕ

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Έτοιμη η νέα εφημερίδα μας ΤΥΠΟΣ τ. 409

Ολοκληρώσαμε το νέο τεύχος του "ΤΥΠΟΥ των Συνταξιούων Σιδηροδρομικών" τ.409 που ολοκληρώσαμε τις προηγούμενες μέρες. Σε λίγο θα είναι σπίτια σας.
Για να το δείτε πρώτοι όπως θα κυκλοφορήσει τυπωμένο πατήστε ΕΔΩ.

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Συλλαλητήριο για το Ασφαλιστικό σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε εκεί, παρόντες!

Συλλαλητήρια ενάντια στο  σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό πραγματοποιούν σήμερα η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Στην Αθήνα το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 στο Σύνταγμα και Θεσσαλονίκη στις 17.30 στο άγαλμα του Βενιζέλου.
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης μαζί με την ΕΔΟΘ και τους επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τους νέους της πόλης να δώσουν δυναμικό "παρών" στο συλλαλητήριο. 
Η ΓΣΕΕ «απαιτεί εδώ και τώρα την απόσυρση του απαράδεκτου ασφαλιστικού νομοσχεδίου» και προειδοποιήσει με 48ωρη γενική απεργία, εάν η κυβέρνηση προχωρήσει στην κατάθεσή του στη Βουλή.
Η ΑΔΕΔΥ προειδοποιεί τέλος με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με νέα γενική απεργία και καταλήψεις κτηρίων, εάν τελικά η κυβέρνηση προχωρήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου.
  • Πηγή: http://www.voria.gr/