Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Συνταξιοδότηση σπουδαζόντων τέκνων θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων (Eγκύκλιος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ. : 210 5274375
FAX : 210 5220504

ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 47
ΘΕΜΑ: Συνταξιοδότηση σπουδαζόντων τέκνων θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Οργανισμού
ΣΧΕΤ : Ν 4075/11-04-2012 ΦΕΚ 89 ΤΑ΄
Το υπ΄αρ. Φ80000/οικ 10368/698/03-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2556/1997, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 997/79, όπως αυτός  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν 1140/81, κατέστησαν ενιαίες οι προϋποθέσεις  συνταξιοδότησης των τέκνων θανόντων ασφαλισμένων – συνταξιούχων, με τον καθορισμό ως απαιτούμενου ορίου ηλικίας του 18ου έτους ή του 24 σε περίπτωση σπουδών.

Οι διατάξεις αυτές που ισχύουν σε όλους τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς, πλην ΙΚΑ και ΟΓΑ, ορίζουν ότι δικαιούνται συντάξεως τα  άγαμα ( άρρενα και θήλεα ) τέκνα μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δύναται όμως η συνταξιοδότησή τους να παρατείνεται έως το 4ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν ασκούν επάγγελμα και δεν συνταξιοδοτούνται από δική τους εργασία. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν 4075/2012, στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του παραπάνω νόμου προστίθεται εδάφιο ως εξής :

« Προκειμένου για τα παιδιά, τα εγγόνια και τους προγονούς που συμπλήρωσαν το 180 έτος της ηλικίας τους πριν από την εισαγωγή  τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και εφόσον η εισαγωγή τους σε αυτές τις σχολές γίνει μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος με αυτό  της ενηλικίωσης, το δικαίωμα σε σύνταξη, καθώς και το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης για αυτά, παρατείνεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ του επόμενου της ενηλικίωσης μήνα και μέχρι το μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους ».

Δηλαδή η προσαύξηση της σύνταξης ή η σύνταξη λόγω θανάτου θα χορηγείται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο  μήνα που ακολουθεί αυτόν της ενηλικίωσης και στο μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει  εισαγωγή στη σχολή, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος με αυτό της ενηλικίωσης.

Η ισχύς της κοινοποιούμενης διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι 11-04-2012, σύμφωνα με το άρθρο 63 του 
Ν. 4075/2012.
  • Το κείμενο μας το έστειλε στο e-mail η κ. Λιάννα Μήλου η οποία στο δικό της Blog το έχει αναρτήσει με πολύ ενδιαφέροντα σχόλια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου